seçenek kartı ne demek?

 1. Bir görüşmede yanıt almayı kolaylaştırmak ve olanaklı yanıtların yeterince tanınmasını sağlamak amacıyla soru'nun ardından yanıtlayıcının eline verilen ve seçenekleri gösteren kart.
 2. (en)Hand card.

seçenek ekle

 1. (en)Add choice

seçenek yol

 1. (en)Alternative route

kart

 1. Gençliği ve körpeliği kalmamış, körpe karşıtı
 2. Düzgün kesilmiş ince karton parçası.
 3. Bir kimsenin kimliğini gösteren, kutlamalarda veya kendini tanıtmada kullanılan, çoğunlukla beyaz, küçük, ince karton parçası, kartvizit.
 4. Kartpostal.
 5. Bazı yerlere girmek veya bazı şeylerden yararlanmak için verilen, kimliği belirten belge.
 6. Oyun kâğıdı.
 7. Fotoğrafçılıkta 9x12 cm boyutlarındaki resim.
 8. Telefonlara takılan, iletişimi sağlamak için gerekli bilgilerin yüklendiği parçacık.
 9. Genellikle parasal işlemlerde çok amaçlı olarak kullanılan manyetik özelliği olan plastik nesne.
 10. Tazeliği geçmiş, katılaşmış.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

seçenek ekleseçenek yolseçenek yol atamaseçenekseçeneklerseçenekleri ayarlama komutlarıseçenekleri ölçeklemeseçenekliseçeneksizseçenseçseç bakalımseçalkartını basmakkartkart açmakkart adıkart adresikart alanıkarkar zarar cetvelikar adamkar aktarımıkar amacı gütmeyen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın