say ditto ne demek?

  1. Tasdiklemek

tasdiklemek

  1. (en)Confirm, certify, okay, say ditto,K.

say a few words

  1. Birkaç kelime söylemek, kısaca konuşmak

say a good word for

  1. Için iyi bir laf etmek, - için güzel bir öğütte bulunmak

ditto

  1. Ünlem, aynı şey (az önce anılan)
  2. Yukanda bahsedildiği gibi, aynı, aynen, tıpkı
  3. Ünlem,dili Kabull
  4. Tekrarlamak
  5. Kopya etmek, makinayla suret çıkarmak
  6. Kopya, nüsha, suret

Türetilmiş Kelimeler (bis)

say a few wordssay a good word forsay a mouthfulsay a word aboutsay farewellsaysay goodbyesay hellosay hello to smbsay hello to smb.sasa bileSA çeviricisaabsaaddittoditto marksdittographydittanydittyditditchditch diggerditch siloditch water
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın