ditch silo ne demek?

 1. Hendek silo

hendek

 1. Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur
 2. (Bak: Handek)
 3. Toprağa gömülecek boruları döşemek için açılan yarık.
 4. Bk. hendek
 5. (en)Ditch.
 6. (en)Trench.
 7. (en)Moat.
 8. (en)Gutter.
 9. (en)Drain.
 10. (en)Open ditch.

ditch digger

 1. Hendek kazicisi

ditch water

 1. Hendek suyu, birikmiş pis su

silo

 1. Tahıl vb. ürünlerin korunduğu, saklandığı veya depolandığı, genellikle silindir biçiminde ambar.
 2. Bk. silo sarpın
 3. Maden veya tahılların depolandığı tesisler.
 4. Su oranı % 15'den fazla olan tane veya öğütülmüş yemlerin depolanmasına yarayan beton veya çelik malzemeden yapılan genellikle silindirik kule biçimindeki yapılar.
 5. (en)Silo.
 6. (en)See Ensilage.
 7. (en)Cylindrical tower used for storing silage military installation consisting of an underground structure where ballistic missiles can be stored and fired.
 8. (en)Grain elevator.
 9. (en)Grain storage.
 10. (en)Hardened underground facility for housing and launching a ballistic missile and designed to provide pre-launch protection against nuclear attack.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ditch diggerditch waterditchditcherditchingditchlessditchwaterditsilosilo culturesilo feedssilo gasessilo gazlarısilo kültürsilo sarpınsilo yemisilo yeminde nitratlarsilo yemlerisilsil tuşusilasilabsilage
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın