satak pay belgiti ne demek?

 1. Değerinin azalıp çoğalması nedeniyle satağın genel durumu ile ilintili pay belgiti.
 2. (en)Barometer stock.
 3. (fr)Action baromètre

satak

 1. 1) pazar. 2) piyasa. ~ ederi: piyasa fîâtı.

satak darlığı

 1. Tecim oylumunun dar olduğu dönem.
 2. (en)Narrow market.
 3. (fr)Marché étroit

pay

 1. Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse.
 2. Eşit bölüm.
 3. Bayağı kesirlerden birinin eşit parçalardan kaç tane alındığını gösteren sayı: paydanın üstüne yazılarak yatık bir çizgi ile ondan ayrılır.
 4. Ayak
 5. (en)Apportionment.
 6. (en)Hence, figuratively: To compensate justly; to requite according to merit; to reward; to punish; to retort or retaliate upon.
 7. (en)To discharge, as a debt, demand, or obligation, by giving or doing what is due or required; to deliver the amount or value of to the person to whom it is owing; to discharge a debt by delivering.
 8. (en)To discharge or fulfill, as a duy; to perform or render duty, as that which has been promised.
 9. (en)To give or offer, without an implied obligation; as, to pay attention; to pay a visit.
 10. (en)To give a recompense; to make payment, requital, or satisfaction; to discharge a debt.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sataksatak darlığısatak ederisatak vergisisatansatSAT 1SAT 2SAT 3sat idlepaypay bırakmakpay a bribe topay a complimentpay a premium forpay a visitpay a visit topay accountpay alanpay almakpapa aralığıPA2PAAOpaasche fiyat dizini
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın