sarma kafiye ne demek?

  1. Bir dörtlüğün birinci ile dördüncü, ikinci ile üçüncü dizelerinin uyaklı olması (a b b a).

sarma kutusu

  1. Bk. alıcı kutu

sarma çubuğu

  1. (en)Roller.

kafiye

  1. Uyak.
  2. Halk edebiyatında ayak.
  3. 1. şiirde, mısra sonunda yer alan kelimelerin ses benzerliği, ses uyuşması, uyak. 2. eski nesrimizde zaman zaman yer alan ses benzerliği ve uygunluğuna dayanan sanat, seci.
  4. Tabi olan şey.
  5. (en)Rhyme uyak.
  6. (en)Rhyme.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sarma kutususarma çubuğusarma masasısarma sigarasarmasarmadan dönmesarmahanesarmaksarmalsarmal açılmasarmsarsaraSara hastalığısara leesarabandkafiyekafiye bulmakkafiye sözlüğükafiye yapmakkafiyelemekafiyelikafiyeli söylemekkafiyeli şiir yazmakkafiyeli yazmakkafiyeperdazkafikafi derecedekafi gelmekkafi hacimkafi hesap
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın