safra ne demek?

 1. Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için, dip bölümlerine konulan ağırlık.
 2. Bazı balık ağlarının alt tarafına takılan, ağın su içinde kalmasını sağlayan ağırlık.
 3. Balonlarda bulunan pilotların, yükselmek veya inişi yavaşlatmak istediklerinde attıkları ağırlık.
 4. Karaciğerin salgıladığı yeşil, sarı renkte acı sıvı, öd.
 5. Sıkıntı, tedirginlik, rahatsızlık veren kimse.
 6. Karaciger tarafından salgılanan, yeşilimsi kahverengi bir sıvıdır.Safra, kısmen yağ sindirimine yarayan bir salgı, kısmende eskimiş alyuvarların tahrip olmaları sonucu oluşmuş bir atılma ürünüdür.
 7. Karaciğer hücreleri tarafindan salgılanaraksafra kesesinde toplanan vesafra kanalı ile onikiparmak bağırsağına geçerek yağların sindirimine katılan,safra tuzları, hemoglobinin parçalanmasından oluşansafra pigmentleri, kolesterol, lesitin ve diğer maddeleri kapsayan salgı. Öd.
 8. Bk. dengeleyici özdek
 9. Karaciğer hücreleri tarafından salgılanan ve ductus choledochus adı verilen kanalla onikiparmak bağırsağına dökülen, yağların sindirimine katılan, alkali özellikte, kahverengi-yeşilimsi sarı renkte salgı, öd, bilis, hlk. yaş egzama, öd suyu, fel.
 10. Sarı.
 11. Karaciğer hücreleri tarafından salgılanan, safra kesesinde toplanan ve safra kanalıyla ön bağırsağa verilen, yağların sindirimine katılan safra tuzları, pigmentleri, kolesterol, lesitin ve diğer maddeleri içeren salgı, öd.
 12. (en)Gall.
 13. (en)Ballast.
 14. (en)Choler.
 15. (en)Gall öd.
 16. (en)Ballast (of a ship.
 17. (en)Lastage.
 18. (en)Bilis.
 19. (en)Bile, gall.
 20. (en)Bile.
 21. (fr)Bile
 22. (la)Bilis: öd

dengeleyici özdek

 1. Gemiyi dengede tutan özdekler.
 2. (en)Ballast.
 3. (fr)Lest

safra asidi

 1. (en)Bile acid.

safra asitleri

 1. Safrada bulunan, karaciğerde salgılanan ve safra kesesinde biriktirilen kolik asit gibi asitlere verilen genel ad. Bu tür asitler steroitler olup hidroksil ve karboksil grubu ile sonlanan beş karbon atomlu bir yan zincire sahiptirler. Kolik asit insan safrasında en çok bulunan bir asittir. Diğerleri deoksikolik ve litokolik asitlerdir. Bu asitler safrada serbest bulunmayıp amino asitlere bağlıdırlar.
 2. Steroit bir çekirdek ve 17. karbonunda bir karboksil grubu taşıyan 5 karbonlu yan zincire sahip kolanik asidin hidroksilli türevi olan ve karaciğerde kolesterolden üretilerek önce birincil safra asitleri olan kolik asit ve kenodeoksikolik aside daha sonra ise ince bağırsak bakterileri tarafından ikincil safra asitleri olan deoksikolik asit ve litokolik asite dönüştürülen ve yağların yüzey gerilimini azaltıp emülsiyonuna yol açarak sindirilmesini ve emilimlerini sağlayan maddeler.
 3. (en)Bile acids.
 4. (al)Gallens
 5. (fr)Acide biliaire

Türetilmiş Kelimeler (bis)

safra asidisafra asitlerisafra atmasafra atmaksafra bastırmaksafra boyarmaddesisafra embolisisafra ile ilgilisafra ile ilgili olmasafra imbibisyonusafsaf alkolsaf altınsaf alyuvar aplazisisaf aşk
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın