sağlam basan ne demek?

 1. (en)Sure footed.

sure

 1. Kur'an'ın yüz on dört bölümünden her biri
 2. kur’an ’ın yüz on dört bölümünden her biri.
 3. Kur'an-I Kerim'in 114 bölümünden her biri.
 4. (en)Sura.
 5. (en)In a sure manner; safely; certainly.
 6. (en)Certainly knowing and believing; confident beyond doubt; implicity trusting; unquestioning; positive.
 7. (en)Physically secure or dependable; 'a sure footing'; 'was on sure ground' certain not to fail; 'a sure hand on the throttle' infallible or unfailing; 'a sure sign of one's commitment' worthy of trust or confidence; 'a sure friend'.
 8. (en)Certain to find or retain; as, to be sure of game; to be sure of success; to be sure of life or health.
 9. (en)Definitely or positively ; 'the results are surely encouraging'; 'she certainly is a hard worker'; 'it's going to be a good day for sure'; 'they are coming, for certain'; 'they thought he had been killed sure enough'; 'he'll win sure as shooting'; 'they sure smell good'; 'sure he'll come'.
 10. (en)Fit or worthy to be depended on; certain not to fail or disappoint expectation; unfailing; strong; permanent; enduring.

sağlam bilgi

 1. İleri sürülen nedenler geçerli olduğu için yanlışlığa düşme korkusu olmaksızın, doğruluğu ya da kesinliği kabul edilen bilgi.
 2. (en)Certitude.

sağlam bina

 1. (en)Solid build.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sağlam bilgisağlam binasağlam bir temele dayalısağlam bonosağlam borç belgitisağlamsağlam açınınıksağlam adımlarla ilerlemeksağlam alacaklısağlam ayakkabı değilsağlam ayakkabılık kumaşsağlasağlaksağsağ açıksağ akçesağ arkasağ arka tekerlekbasan malzemebasanabasanitebasabasa basbasaçbasaç kabıbasaç zarıbasbasbas artışbas ayaribas bariton
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın