sağ arka tekerlek ne demek?

 1. (en)The rear offside tyre.

sağ

 1. Sağlam, esen.
 2. Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı
 3. Bu taraftaki yön.
 4. Ekonomi ve siyasette gelenekçi (görüş).
 5. Boksta sağ yumrukla vuruş.
 6. Katkısız.
 7. Yaşamakta olan
 8. (en)Right.
 9. (en)Right-wing.
 10. (en)Right-hand.

sağ açık

 1. Futbolda sağ başta bulunan oyuncu
 2. (en)Right wing, outside right, rightwinger.

arka

 1. Arkada olan, arkada bulunan.
 2. Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı.
 3. Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi.
 4. Geri kalan bölüm, kısım.
 5. Art, peş.
 6. Otururken sırtın dayandığı yer
 7. İnsanın vücudu, bedeni
 8. Koruyucu, kayırıcı, iltimasçı, piston
 9. Bir organizmanınarka kısmı; bir organ veya yapınınarka kısmı. Posteriyor, art.
 10. Çadıra diktikleri direk.

tekerlek

 1. Merkezde bulunan ve bir eksenin çevresinde dönebilir çember, teker
 2. Bu biçiminde olan.
 3. Elleri destek yapıp yana doğru bir tam dönüşle atılan takla biçimi. Çark'ta olduğu gibi, takla, yüz geriye dönükken biter.
 4. Özeğinden geçen bir dingilin çevresinde dönerek araçların devinimini sağlayan çember biçimli örgen.
 5. (en)Cartwheel.
 6. (en)Tire.
 7. (en)Tyre.
 8. (en)Roller.
 9. (en)Truckle.
 10. (en)Disk.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sağsağ açıksağ akçesağ arkasağ aşağısağ atriumsağ atriyumsağ ayraçsağ beksağ birim elemanarkaarka açıarka ağarka aksarka aks kovanarka aks şaftıarka ameliarka arkaarka arkayaarka arkaya gelmearkark deşarjıark direnciark düşüşüark fırını
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın