sıyahı matem ne demek?

  1. Matem feryadları. (Osmanlıca'da yazılışı: sıyah-ı mâtem)

sıyah

  1. (Sayha. C.) Bağırmalar, çığlıklar, haykırışlar, feryadlar.

sıyagat

  1. Kuyumculuk.

matem

  1. Yas
  2. Ağlama. Üzüntü veya kederden ağlayıp sızlama. Kederinden yas tutma.(...Bak! Öyle bir ziya-yı hakikat neşreder ki, eğer O'nun o nurani daire-i hakikat-ı irşadından hariç bir surette kainata baksan, elbette kainatın şeklini bir matemhane-i umumi hükmünde ve mevcudatı birbirine ecnebi, belki düşman ve camidatı dehşetli cenazeler ve bütün zevil-hayatı zeval ve firakın sillesiyle ağlayan yetimler hükmünde görürsün. Şimdi bak; O'nun neşrettiği nur ile o matemhane-i umumi şevk-i cezbe içinde bir zikirhaneye inkılab etti. O ecnebi düşman mevcudat, birer dost ve kardeş şekline girdi. S.) (Osmanlıca'da yazılışı: mâtem)
  3. (en)Bereavement.
  4. (en)Mourning yas.
  5. (en)Mourning.
  6. (en)Lament.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sıyahsıyagatsıyalsıyamsıyanmatemmatem ayımatem balığımatem çanımatem çanı çalmakmatem elbisesimatem elbisesi giymişmatem giysilerimatem havasımatem kolçağımatemate tomateahharmatebematekaddem
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın