sığınılmak ne demek?

  1. Sığınma işi yapılmak.
  2. (en)(nesne almayan fiil).

sığınma

  1. Yarış sırasında, rüzgârın etkisinden korunmak için başka bir yarışçının arkasına sinme.
  2. Sığınmak işi, iltica
  3. (en)Shelter.
  4. (en)Taking sheltir.
  5. (en)Taking refuge.
  6. (en)To take shelter in to take refuge behind sb.

sığınılma

  1. Sığınılmak işi.

sığınık

  1. Başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kimse, mülteci, sığınmacı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sığınılmasığınıksığınık zamirlersığınışsığınsığınacak yersığınaksığınan kimsesığınanlar eğitimi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın