sığınış ne demek?

  1. Sığınma işi veya biçimi.

sığınık

  1. Başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kimse, mülteci, sığınmacı.

sığınık zamirler

  1. A. —Özne rolü oynamak üzere haberlere ve fiillere takılan özne zamirleri: 1. Haber zamirleri ( Nisbî zamirler ) :- im, -sin, ( dir ), - iz, - siniz, ( dirler ). 2. Fiile zamirleri ( Fiili zamirler ): -irn,-sin, ( . ),-iz ( -lim ) -siniz, -ler; ve -m,-n,( . ), -İk, -in - iniz, - ler. B. — İye zamirleri. Bu kelimeye Bkz. C. — İyeli zamir ( Bu kelimeye Bkz. ).

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sığınıksığınık zamirlersığınılmasığınılmaksığınsığınacak yersığınaksığınan kimsesığınanlar eğitimi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın