süt asidi ne demek?

 1. Laktik asit.
 2. Bk. laktik asit (II)
 3. Sütün mikrobiyal fermantasyonu sonucu laktozdan sentezlenen, organizmada aneorobik glikolizis sonucu oluşan veya silaj fermantasyonu sırasında oluşması istenen madde, laktik asit.
 4. (en)Lactic acid.
 5. (en)Acidophilus milk.

laktik

 1. Ekşi sütte ve bitkilerin çoğunda bulunan "laktik asit" teriminde geçer, asit alkol, süt asidi.
 2. (en)Lactic.

süt asidi bakterileri

 1. Gram pozitif, Sporolactobacillus inulinus dışında spor oluşturmayan, Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, Streptococcus ve Lactococcus cinsi, hayvan besleme açısından silajlarda pH'nın düşürülmesi için gerekli bakteriler. Bu bakterilerin ortak özelliği laktozdan laktik asit fermantasyonu sonucu laktik asit oluşturmalarıdır, laktik asit bakterileri.
 2. (en)Lactic acid bacteries.

süt asidi mayalanması

 1. Laktik asit bakterileri tarafından şekerlerin (laktoz, glikoz vb.) laktik asit veya laktik asit yanında karbon dioksit, etanol ve/ veya asetik asit oluşturmaları.
 2. (en)Lactic acid fermentation.

adi

 1. Vasıfsız, niteliksiz
 2. Değersiz, kötü, sıradan, hiçbir özelliği olmayan
 3. Aşağılık, bayağı, alçak
 4. Bayağı
 5. (en)Atrocious.
 6. (en)Banal.
 7. (en)Base.
 8. (en)Cheap.
 9. (en)Coarse.
 10. (en)Common.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

süt asidi bakterilerisüt asidi mayalanmasısüt asitisüt ağacısüt ailesüt akiğisüt alkali sendromusüt annesütsüt annelik yapmaksüt apsesisüt aralığısüacsüalsüalpsüarsübasidic solutionasidikasidik amino asitlerasidik boyalarasidik çözeltiasidik gölasidik ölüm katılığıasidik rigorasidik şok boyamaasidimetreasidasidaminüriasideaside dayanıklıaside dayanıklı çelik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın