sünger avcısı ne demek?

 1. Sünger alıp satan kimse, süngerci.

sünger

 1. Genellikle denizlerde bir yere tutunarak koloni durumunda yaşayan, çok hücreli ilkel hayvan.
 2. Bu hayvanın temizlik işlerinde kullanılan, suyu fazlaca çeken esnek iskeleti.
 3. Yapay olarak elde edilen temizlik veya dolgu gereci.
 4. Katalizör veya adsorban olarak kullanılan, oksidinin indirgenmesi ile elde edilen gözenekli metal.
 5. Euspongia officinalis, sularda bir yere tutunarak koloni halinde yaşayan çok hücreli deniz hayvanı.
 6. Euspongia officinalis canlısının sarı renkli, gözenekli ve çeşitli şekillerdeki, kurutulmuş yumuşak ve esnek iskeleti.
 7. (en)Foam rubber.
 8. (en)Foam.
 9. (en)Sponge.

sünger çekmek

 1. (en)Pass the sponge over.

avcı

 1. Avı kendine iş edinen kimse
 2. Başka hayvanları yakalamakta usta olan (hayvan).
 3. Bir şeyi büyük bir istekle izleyen ve bulup ortaya çıkaran, tanıtan kimse.
 4. Avcılara özgü şey.
 5. l. avlanan, av sporu yapan kişi. 2. bir şeyi elde etmeye uğraşan. 3. osmanlı sarayında şikariler diye adlandınlan askeri grup.
 6. Avlanmayı seven, avı iş edinen kimse.
 7. (en)Hunting.
 8. (en)Hunter.
 9. (en)Shooter.
 10. (en)Chaser.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

süngersünger çekmeksünger çıkarmasünger dokusünger filtresünger gibisünger gibi çekmeksünger gibi olmasünger taşısünger telisüngesünaısünaiyesünatsünbadesünbazihavcıavcı akarlaravcı balıkavcı bıçağıavcı botu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın