sünaiye ne demek?

  1. Bk. ikicilik

ikicilik

  1. Birbirinden ayrı, birbirinden bağımsız, birbirine geri götürülemeyen, birbirinin yanında veya karşısında bulunan iki ilkenin varlığını kabul eden görüş, düalizm.
  2. Aynı toplumda iki ayrı iktisadi yapının veya piyasanın birarada bulunması.
  3. Birbirinden ayrı, birbirinden bağımsız, birbirine geri götürülemeyen, birbirinin yanında ya da karşısında bulunan iki ilkenin varlığını kabul eden görüş. // Şu türleri vardır: 1- (Dinsel görüşte) İki Tanrı'nın (biri iyi, biri kötü) var olduğunu öne süren anlayış (Mani dini). 2- (Tanrıbilimde) İnanç ve bilgi, yaratan ve yaratılan karşıtlığını savunan görüş. 3- (Fizikötesinde) Varlık ve oluşun, idea ve görüngünün, beden ve ruhun, ben ve ben-olmayanın, bilinç ve cisimler dünyasının birbirine karşıt ilkeler olarak varolduğuna inanan görüş. 4- (Ahlâk felsefesinde) Usu ve duyarlığı, ödev ve eğilimi birbirine karşıt ilkeler olarak benimseyen görüş. Karşıtı bk. tekçilik
  4. (en)Dualism.
  5. (fr)Dualisme
  6. (la)Dualis

sünaı

  1. İkili. (Osmanlıca'da yazılışı: sünaî)

sünat

  1. (C.: Sünut Esnat) Sakalı olmyaan veya bir maktar çenesinde olup başka yerinde olmayan köse kimse. (Osmanlıca'da yazılışı: sünat (sinât))

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sünaısünatsünbadesünbazihsünbe
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın