sülak ne demek?

 1. Ağız yangısı.

ağız

 1. Çıkış yeri
 2. Uç, kenar
 3. Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgelerine ya da sınıflara özgü olan konuşma dili
 4. Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü.
 5. Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk.
 6. Bu boşluğun dudakları çevrelediği bölümü.
 7. Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı
 8. Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer, munsap.
 9. Koy, körfez, liman, yol vb. yerlerin açık yanı.
 10. Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak.

sülae

 1. Hurma yaprağının, başında olan dikeni.

sülaf

 1. Şarap.
 2. Meyve suyu.
 3. Herhangi bir şeyin en güzel kısmı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sülaesülafsülahsülalsülalesüacsüalsüalpsüarsüb
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın