ortodoks istikrar programı ne demek?

 1. Enflasyonu düşürmek ve enflasyon beklentilerini kırmak amacıyla daraltıcı para ve maliye politikaları uygulanmasını içeren istikrar politikası.
 2. (en)Ortodox stabilization programs.

ortodoks

 1. Dogmaya ve kilise öğretisine uygun olan.
 2. Hristiyan mezheplerinden biri.
 3. Bu mezhebe bağlı olan kimse.
 4. Hristiyanlığın büyük mezheplerinden biri olan Ortodoksluğu benimseyen kişi.
 5. Yun. İtalya'daki Papalığa bağlı olmayıp, İstanbul'daki Fener Patrikhanesine bağlı Hristiyan. Doğu kilisesine ve an'anelerine sıkı sıkıya bağlı Hristiyanların mezhebi.
 6. (en)Orthodox.
 7. (en)Greek orthodox.
 8. (fr)Orthodox

ortodoks geleneklerine uymayan

 1. (en)Unorthodox.

istikrar

 1. Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık
 2. Yerleşme, oturma.
 3. Denge.
 4. Ödemeler dengesinde, istihdamda düzen.
 5. Bk. kararlılık
 6. Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyi, işlendirme hacmi, ödemeler bilânçosu, faiz oranları ve döviz kurları gibi değişkenlerin kararlı bir dengede olduğu, iç veya dış faktörler nedeniyle önemli değişikliklerin gerçekleşmesinin beklenmediği durum.
 7. Karar ve sebat üzere olmak. Karar kılma. Sakin olmak. Yerleşmek.
 8. (en)Stableness.
 9. (en)Stability.
 10. (en)Constancy.

program

 1. Yazılım
 2. Belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü, izlence
 3. Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi.
 4. Yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı.
 5. Okullarda, haftanın belli günlerinde, belli saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelge.
 6. Tören, gösteri, gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıt.
 7. Siyasi partinin, toplumsal örgütün veya hükûmetin açıkladığı ana ilkelerin tümü.
 8. Radyo ve televizyonda sunulan, haber, müzik, eğlence gibi kendi başına bir bütün oluşturan yayınlardan her biri.
 9. Bk. çizeylem
 10. Izlence

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ortodoksortodoks geleneklerine uymayanortodoks kilisesiortodoks olmayanortodoks papazıortodokslukortodaktilortodiyagrafiortodiyagramortodiyaskopiortoorto asitorto konumuorto ve para yönlendiricisiortobiyozistikraristikrar analiziistikrar bozucu spekülasyonistikrar bulmakistikrar çözümlemesiistikrar etmekistikrar ı tekerrüristikrar kararlarıistikrar kazandırmakistikrar önlemleriistikraistikra usulüistikrabistikrahistikrah etmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın