roma imparatorluğu ne demek?

  1. (en)The Roman Empire.

the

  1. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır
  2. O (tarif edatı, harfi tarif, belirtme sıfatı)
  3. Ne kadar, o kadar (mukayese sıfatlarından evvel)

roma imparatorlugu

  1. (en)Roman empire

roma imparatoru

  1. (en)Imperator

Türetilmiş Kelimeler (bis)

roma imparatorluguroma imparatoruromaroma aeternaroma antlaşmalarıroma antlaşmasıroma arabasıroma askeri kampıroma hukukuroma hukuku araştırmacısıroma iki yüzlü kapılar tanrısıromrom ile yapılan bir tür içkirom kokteylirom ve limonlu koktelyrom.imparatorluğa aitimparatorluğa karşı olan çok ulusçu bir doktrinimparatorlukimparatorluk ile ilgiliimparatorlukla idare sistemi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın