responsibility sorumluluk ne demek?

 1. Ağırlık

ağırlık

 1. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne
 2. Değerlendirmelerde herhangi bir konu ya da evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer.
 3. Takı
 4. Sorumluluk
 5. Etki, baskı, güçlük
 6. Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak
 7. Sıkıntı
 8. Uyuşukluk ve gevşeklik durumu
 9. Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri
 10. Ağır olma durumu.

responsibility

 1. Güvenilirlik, sağlamlık
 2. Ödeme gücü, temyiz gücü
 3. Yükümlülük
 4. Mesuliyet, sorum, sorumluluk

responsibility accounting

 1. Sorumluluk prensibine dayanan muhasebe sistemi

sorumluluk

 1. Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet
 2. Uyulması gereken bir yargıya, bir kural ya da yetkili üstün verdiği buyruğa uyulmaması üzerine suçlu düşme durumu.
 3. (en)Responsability, liability.
 4. (en)Responsibility.
 5. (en)Liability.
 6. (en)Blame.
 7. (en)Baby.
 8. (en)Buck.
 9. (en)Burden.
 10. (en)Charge.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

responsibilityresponsibility accountingresponsibilitiesresponsibiltyresponsiblesorumluluksorumluluk almaksorumluluk duygususorumluluk duymaksorumluluk düşmeksorumluluk gerektirensorumluluk göstermedensorumluluk güvencesisorumluluk sahibisorumluluk yüklemeksorumluluğu başkasına yıkmaksorumluluğu başkasına yüklemeksorumluluğu size aitsorumluluğu üstlenmeksorumluluğu yüklenmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın