responsibility sorumluluk ne demek?

 1. Ağırlık

ağırlık

 1. Ağır olma durumu.
 2. Değerli olma durumu.
 3. Ağırbaşlılık.
 4. Tehlikeli olma durumu.
 5. Sıkıntılı, bunaltıcı durum.
 6. Çeyizini düzmek için güveyinin geline verdiği para, kalın.
 7. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum.
 8. Yük, külfet.
 9. Bir nesne ile bir gökcismi arasındaki ağınımsal çekim kuvveti ile özekkaç itim kuvvetinin, gökcisminin yakınında tartı ile ölçülen birleşik etkisi.
 10. Bir cisim ve yer küre arasındaki çekim kuvveti.

responsibility

 1. Güvenilirlik, sağlamlık
 2. Ödeme gücü, temyiz gücü
 3. Yükümlülük
 4. Mesuliyet, sorum, sorumluluk

responsibility accounting

 1. Sorumluluk prensibine dayanan muhasebe sistemi

sorumluluk

 1. Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet
 2. Uyulması gereken bir yargıya, bir kural ya da yetkili üstün verdiği buyruğa uyulmaması üzerine suçlu düşme durumu.
 3. (en)Responsability, liability.
 4. (en)Responsibility.
 5. (en)Liability.
 6. (en)Blame.
 7. (en)Baby.
 8. (en)Buck.
 9. (en)Burden.
 10. (en)Charge.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

responsibilityresponsibility accountingresponsibilitiesresponsibiltyresponsiblesorumluluksorumluluk duygususorumluluk düşmeksorumluluk gerektirensorumluluk göstermedensorumluluk güvencesisorumluluk sahibisorumluluk yüklemeksorumluluk yüklenirsorumluluklarsorumluluğu başkasına yıkmaksorumluluğu başkasına yüklemeksorumluluğu size aitsorumluluğu üstlenmeksorumluluğu yüklenmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın