resülmal ne demek?

Anamal, anapara.

resül

  1. Peygamber. Yeni bir kitap ve yeni bir şeriat ile bir ümmete veya bütün beşeriyete Allah tarafından Peygamber olarak gönderilmiş olan zat. Mürsel de denir. Yeni bir kitap ve şeriatla gelmeyip kendinden evvelki Resülün getirdiği kitap ve şeriatı devam ettirirse, ona Nebi denir.

resül mal

  1. Bk. sermâye.
  2. Ana para, sermaye, kapital. (Osmanlıca'da yazılışı: re's-ül mal)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

resülresül malresüli ekremresülullahresülül melahim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın