request for additional pay ne demek?

 1. Rap

rap

 1. Ayakların yürürken çıkardığı ses.
 2. (en)Popular name for any of the tokens that passed current for a half-penny in Ireland in the early part of the eighteenth century; any coin of trifling value.
 3. (en)Genre of African-American music of the 1980s and 1990s in which rhyming lyrics are chanted to a musical accompaniment; several forms of rap have emerged voluble conversation a gentle blow talk volubly strike sharply; 'rap him on the knuckles' perform rap music.
 4. (en)Reproach for some lapse or misdeed; 'he took the blame for it'; 'it was a bum rap'.
 5. (en)Gentle blow.
 6. (en)The sound made by a gentle blow.
 7. (en)Voluble conversation.
 8. (en)Genre of African-American music of the 1980s and 1990s in which rhyming lyrics are chanted to a musical accompaniment; several forms of rap have emerged.
 9. (en)The act of hitting vigorously; 'he gave the table a whack'.
 10. (en)Strike sharply; 'rap him on the knuckles'.

request

 1. Niyaz etmek
 2. İstirham etmek, dilemek
 3. Ricada bulunmak
 4. Temenni, istirham
 5. Resmen istemek, talep etmek
 6. Rica, dilek, niyaz
 7. Revaç, talep
 8. İstenilen şey
 9. Rica etmek, yalvarmak

request for comments

 1. Komutlar için istek, IETF belgelerinin ilk taslağı, İnternet kullanımı için standartlarla ilgili önerilerin olduğu belgeler, RFC

for

 1. Genellikle canlı hayvanlardan oluşan malların satıcı tarafından, alıcının belirlediği demiryolu istasyonunda teslim edilmesi yükümlülüğünü içeren bir teslim biçimi ve buna dayalı fiyat.
 2. (en)Free on rail.
 3. Edat bağlaç için, -e
 4. Uğruna
 5. Şerefine
 6. -den dolayı sebebi ile, cihetten
 7. -e mukabil, karşı
 8. Uygun
 9. Yerine
 10. Hususunda, dair

additional

 1. İlave, ekstra
 2. İlave edilen, katma
 3. Ek, fazladan

Türetilmiş Kelimeler (bis)

requestrequest for commentsrequest for international registerrequest for proposalrequest placerequest programrequest programmerequest sick leaverequest stoprequest toreqestforfor ... personsfor a changefor a flashfor a little whilefor a long timefor a long whilefor a momentfor a short timefor a songfoafoalfoal heatfoalfootfoaling
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın