repugnant condition ne demek?

 1. Sözleşmenin amacına aykırı koşul

repugnant

 1. İsteksiz, gönülsüz
 2. İtici, aykırı
 3. İğrenç, tiksindirici, çirkin
 4. Zıt, muhalif, karşıt

repugnant to

 1. -e uygun gelmeyen

condition

 1. Alıştırmak, eğitmek
 2. Belirlemek
 3. Forma sokmak
 4. Programlamak
 5. Denemek
 6. İkmale bırakmak
 7. Hal, durum, vaziyet
 8. Sağlık
 9. Şart, kayıt, sınırlama
 10. Uygun bir duruma getirmek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

repugnantrepugnant torepugnancerepugnrepubrepublicrepublic ofrepublic of albaniarepublic of cameroonconditioncondition examinationcondition in lifecondition monitoringcondition of equilibriumcondition of surfacecondition of the aircondition precedentcondition sine qua noncondition subsequentconditio sine qua noncondictiocondigncondignlycondimentcondiments
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın