condition sine qua non ne demek?

 1. Zorunlu şart
 2. Zaruri şart

zorunlu

 1. Kesin olarak gereksinim duyulan, zaruri, mecburi, ıstırari
 2. Doğal olarak kaçınılması imkânsız olan, olumsal karşıtı.
 3. Zarûrî. ~ durum,zorunluluk durumu: ıztırâr hâli.
 4. İsteğe bağlı olmayan.
 5. (en)Obligate.
 6. (en)Bound.
 7. (en)Apodictic.
 8. (en)Bound to.
 9. (en)Coercible.
 10. (en)Compulsory.

condition

 1. Alıştırmak, eğitmek
 2. Belirlemek
 3. Forma sokmak
 4. Programlamak
 5. Denemek
 6. İkmale bırakmak
 7. Hal, durum, vaziyet
 8. Sağlık
 9. Şart, kayıt, sınırlama
 10. Uygun bir duruma getirmek

condition examination

 1. Ikmal sınavı, bütünleme sınavı

sine

 1. Göğüs.
 2. Gönül
 3. Bağır, iç
 4. Yunanca, hareket anlamında kullanılan ön ek
 5. Iç derinlik.
 6. Yürek.
 7. Uyuklama, uykuya dalma başlangıcı. Uyku ile uyanıklık arası. (O anda insan, sesi duyduğu halde anlamaz.)
 8. (en)The length of a perpendicular drawn from one extremity of an arc of a circle to the diameter drawn through the other extremity.
 9. (en)The perpendicular itself.
 10. (en)See Sine of angle, below.

qua

 1. Sıfatıyla, olarak
 2. Sıfatıyle, niteliğinde, mahiyetinde.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

conditioncondition examinationcondition in lifecondition monitoringcondition of equilibriumcondition of surfacecondition of the aircondition precedentcondition subsequentconditionalconditio sine qua noncondictiocondigncondignlycondimentcondimentssinesine barsine curvesine çiçeğisine diesine integralsine materiasine nobilitatesine nominesine of anglesinsin against the holy ghostsin diyesin ehramısin fonksiyonu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın