remarks ne demek?

  1. Açıklamalar, notlar

remark

  1. Dikkat etmek, farketmek, söylemek, belirtmek, düşüncesini söylemek, yorum yapmak
  2. Söylemek, demek
  3. Dikkat edip görmek
  4. Işaret
  5. Söz
  6. Dikkat etme, görme, mülâhaza
  7. Mütalâa.

remarkability

  1. Fark edilebilirlik
  2. Dikkate değerlik

Türetilmiş Kelimeler (bis)

remarkremarkabilityremarkableremarkable forremarkable limitsremaremadremaderemadetremainremrem remrem sleep
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın