relationship by affinity ne demek?

 1. Akrabalık ya da hısımlık bağı

relationship

 1. İlgi, bağ
 2. Alaka, yakınlık
 3. Akrabalık
 4. İlişki

relationship banking

 1. İlişki bankacılığı

by

 1. Yakın
 2. Bir kenara
 3. Asıl gayeden uzak ifade veya fikir
 4. Ilâve edilen veya ikinci derecede önemli olan şey.
 5. Edat yanında, yakınında, nezdinde
 6. Yakınından, yanından
 7. Ile, vasıtasıyla
 8. (-den),tarafından
 9. Kadar
 10. Göre

affinity

 1. Eğilim, meyil, eğinim
 2. Çekme
 3. Alâka, ilgi, cazibe
 4. Dünürlük, hısımlık, nikâhtan hâsıl olan akrabalık.
 5. Akrabalık, dünürlük, benzerlik, yakınlık, ilişki, benzeşme, çekicilik, ilgi, birleşme eğilimi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

relationshiprelationship bankingrelationshipsrelationsrelations between two peoplerelations of productionrelationrelation abstractorrelation between peoplerelation in extensionrelation in ıntensionbyby (main) forceby a fraction of an inchby a hairby a hairbreadthby a hairs breadthby a lengthby a majorityby a mechanismby a nosebb 52b addressb amplifierb and b
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın