regi can ne demek?

 1. Can damarı, şah damarı. (Osmanlıca'da yazılışı: reg-i cân)

regicide

 1. Kral katili, kralı öldürme
 2. Hükümdarını kasten öIdüren kimse, hükümdar katili veya katli

regie

 1. Tekel
 2. Monopol
 3. Reji
 4. İnhisar, inhisar idaresi

can

 1. Yakın dost, çok sevilen arkadaş.
 2. Yardımcı (could) -ebil-, yapmak imkanı olmak. (Can fiilinin gelecek zamanı yoktur, yerine will be able to kullanılır.)
 3. İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık.
 4. Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi.
 5. Çok içten, sevimli, sevilen, şirin.
 6. İnsanın kendi varlığı, özü.
 7. Yaşama, hayat.
 8. Güç, dirilik.
 9. Kişi, birey.
 10. Gönül.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

regicideregieregimeregime of exterior commerceregime of the straitsregime shiftregime system of governmentregimenregimen imsakregimentregreg.regaberegadregaibcancan acısıcan afford tocan alacak noktacan alıcıcan alıcı bölümcan alıcı noktacan alıcı noktadancan alıcı noktaya dokunmakcan alıcılıkcaca 125ca 15 3ca 19 9ca açıklaması
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın