refuse acceptance ne demek?

 1. Kabul etmemek

kabul

 1. Onay
 2. Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma
 3. Konukları veya işi olanları yanına, katına alma
 4. Sunulan bir şeyi, armağanı alma.
 5. Bir öneriyi uygun bulma, onaylama.
 6. Bir yere alınma.
 7. Akseptans.
 8. Bir poliçenin, adına çekilen kişi tarafından imzalanarak, borcun ödeneceğinin onaylanması.
 9. Bir bankanın kendi üzerine çekilen poliçeye "kabul edilmiştir" şerhini koyması.
 10. Bir malı satın almak için kabul ettiğini bildiren sözdür. (Bak: İcab)

refuse

 1. Reddetmek.
 2. Geri çevirmek.
 3. Bkz. refüze etmek.
 4. Döküntü; artıklar, çöp.
 5. Kabul etmemek, reddetmek, vermemek, razı olmamak
 6. Izin vermemek, ayak diremek, direnmek, karşı koymak, kaçınmak
 7. Istememek, vaz geçmek
 8. Hendek veya çitten atlamayı istememek refusable (s.) reddolunur.
 9. Süprüntü
 10. Değersiz diye istenmeyen.

refuse bag

 1. Çöp torbası

acceptance

 1. Kabul
 2. Kabul edilme
 3. Tasdik ve imza olunmuş tahvil, poliçe v,b non-acceptance (i), ademi kabul, ret.
 4. Kabul etme, onaylama, kabul, onama; üstlenme, teslim alma, alma, akseptans

Türetilmiş Kelimeler (bis)

refuserefuse bagrefuse binrefuse collectorrefuse containerrefuse derived fuelrefuse disposalrefuse dumprefuse heaprefuse of userefusalrefusal of inventionsrefusal of paymentrefusal to payrefuelrefuel torefuellingrefuelling stoprefugeacceptanceacceptance a bill of exchangeacceptance attendanceacceptance billacceptance boundaryacceptance by conductacceptance creditacceptance criteriaacceptance dealeracceptance flightacceptabilityacceptability of admissionacceptability of confessionacceptability of evidenceacceptable
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın