reddi kelam ne demek?

 1. Söze itiraz etme, karşılık verme. (Osmanlıca'da yazılışı: redd-i kelâm)

reddi cevab

 1. Sualin cevabını vermek. (Osmanlıca'da yazılışı: redd-i cevab)

reddi hakim

 1. Taraf tutan hakimi kabul etmeyip reddetmek. (Osmanlıca'da yazılışı: redd-i hâkim)

kelam

 1. Söz
 2. Söyleyiş biçimi, söyleme.
 3. Tanrı'nın varlığını ve İslam dininin doğruluğunu konu edinen bilim.
 4. Söz. Bir manayı ifade eden, bir maksadı anlatan ifade. (Osmanlıca'da yazılışı: kelâm)
 5. (en)Word.
 6. (en)Remark söz.
 7. (en)Islamic theology.
 8. (en)The Koran.
 9. (en)Utterance.
 10. (en)Remark.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

reddi cevabreddi hakimreddi matlareddi mısrareddi rüsumreddi selamreddingreddishreddish bluereddish brownreddredd countredd i rüsumreddeden kimsereddederekkelamkelamıkelamı ahsarkelamı kadimkelamı kibarkelamı mahremkelamı mensurkelamı mudarıkelamı nefsıkelamı öğrenmekelakelabkelacukelademkelaet
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın