kelamı mensur ne demek?

  1. Nesir söz. (Osmanlıca'da yazılışı: kelâm-ı mensur)

kelamı mahrem

  1. Gizli kelam. Mahrem söz. (Osmanlıca'da yazılışı: kelâm-ı mahrem)

kelamı mudarı

  1. Arab kabilelerinden Mudar Kabilesinin konuştuğu Arapça. Kur'an-ı Kerim bu lehçe üzerine nazil olmuştur. En fasih Arapça'dır. (Osmanlıca'da yazılışı: kelâm-ı mudarî)

mensur

  1. Düz yazı.
  2. Ölçüsüz, uyaksız, manzum olmayan söz.
  3. Saçılmış, dağılmış.
  4. Serpilmiş.
  5. Yardım görmüş.
  6. (en)Measuring cylinder.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kelamı mahremkelamı mudarıkelamı ahsarkelamı kadimkelamı kibarkelamıkelamı nefsıkelamı öğrenmekelamı resulkelamı tündkelamkelakelabkelacukelademkelaetmensurmensur şiirmensurablemensuralmensurasyonmensurationmensuremensubmensubatmensubınmensubiyetmensubiyyetmensmens reamensamensafmensal
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın