red beyannamesi ne demek?

 1. Bk. geri çevirme bildirgesi

geri çevirme bildirgesi

 1. Uluslararası kütüğe yazılan bir markanın, bir ülkede korunamayacağının o ülke yetkililerince bildirilmesi.
 2. (en)Rejecting declaration, refusal declaration.
 3. (fr)Déclaration de refus

red

 1. Yadlama.
 2. Geri verme, reddetme.
 3. (en)One of the primary colors, color similar to that of blood; redness; condition of being in debt; person who holds radical political beliefs (especially a Communist).
 4. Kırmızı renk, kırmızı boya
 5. Kırmızı, kızıl, al
 6. Komünist olan
 7. Kırmızı giyimli kimse
 8. Kırmızı renkli şey
 9. Anarşist
 10. Komunist

red admiral

 1. Kelebek

beyanname

 1. Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, bildirge
 2. Vergi yükümlülerinin belli zamanlarda, bağlı oldukları vergi dairelerine verdikleri gelir bildirme belgesi.
 3. Durumu yazı ile bildiren açıklama.
 4. (en)Manifesto.
 5. (en)Declaration.
 6. (en)Affidavit.
 7. (en)Bill.
 8. (en)Proclamation.
 9. (en)Specification.
 10. (en)Charter.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

redred admiralred and green systemred antred armyred army choirred army orchestrared backed shrikered bandfishred barberrere actre affirmationre arrangere arrangedbeyannamebeyanname bekleme süresibeyanbeyan edenbeyan eden kimsebeyan ederekbeyan edici tescil
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın