real security ne demek?

 1. Mal inancası

mal

 1. Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü
 2. Büyükbaş hayvan
 3. Alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası, tüccar malı, emtia.
 4. Bayağı, aşağılık, kötü kimse
 5. Esrar.
 6. Orospu.
 7. İnsan gereksinimlerini doğrudan veya dolaylı olarak karşılama özelliğine sahip her türlü nesne.
 8. Yanlış, kötü ve hasta anlamında kullanılan ön ek
 9. Eskiden çok fazla hastalığı belirtmek için kullanılan kelime
 10. Fık: Bir kimsenin tasarrufunda bulunan kıymetli, lüzumlu şey. (Varlık, servet, para, ticaret eşyası gibi.)

real sector

 1. Reel kesim

real sequence

 1. Gerçel dizi

security

 1. Selamet
 2. Emniyet, güvenlik
 3. Korkusuzluk
 4. Kefalet, teminat
 5. Rehin, emanet, depozito
 6. Kefil
 7. Emniyet tedbirleri
 8. İpotek, güvence
 9. Güvenlik önlemleri

Türetilmiş Kelimeler (bis)

real sectorreal sequencereal servitudereal sharereal storagerealreal accountreal addressreal agreementreal assetreal assistancereal axisreal balance effectreal basis for taxationreal bradycardiarea silviareabsorbreabsorbereabsorpsiyonreabsorptionsecuritysecurity accounts managersecurity administratorsecurity analysissecurity and exchange commissionsecurity apparatussecurity arrangementsecurity arrangementssecurity auditsecurity audit trailsecuritiessecurities depositsecurities firmsecurities housessecurities in exchange for dividends
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın