rate setting ne demek?

 1. Ücret tespiti
 2. Ücretlerin belirlenmesi

ücret

 1. İş gücünün karşılığı olan para ve mal
 2. Kiralanan veya satın alınan bir şey için ödenen para
 3. Üretim faktörlerinden biri olan emeğin üretimden aldığı pay, diğer bir deyişle emek faktörünün fiyatı.
 4. İşçilere üretim sürecine katılmaları karşılığında belli sürelerde yapılan ödeme. krş. maaş
 5. Emek karşılığında alınan para.
 6. Bk. ödemelik
 7. Hizmet karşılığı verilen şey.
 8. (en)Dues.
 9. (en)Charge.
 10. (en)Terms.

rate support grant

 1. Vergi destek fonu
 2. Emlak vergisine destek yardımı

rate 1 turn

 1. Birinci derece dönüş

setting

 1. Düzenleme, dizme, bileme, çerçeve, olay yeri, hikayenin geçtiği yer, set, sahne, dekor, beste, batış, sertleşme (çimento vb.), bir kişilik yemek takımı, testere diş çaprazını ayarlama
 2. Kakılmış şey, mücevher yuvası
 3. Bir defada kuluçkaya konulan yumurtalar
 4. Tiyatro dekor
 5. Konunun geçtiği yer ve zaman, ortam
 6. Batma, gurup
 7. Bir kişilik yemek takımı
 8. Beste.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

rate support grantrate 1 turnrate adaptationrate amongrate bookrate constantraterate high with smbrate high with smb.rate informationrate of accelerationratrat bite feverrat flearat flea of northrat goliathsettingsetting a legal precedentsetting a precedentsetting apartsetting asidesetting for puppet stagesetting forthsetting freesetting in motionsetting knobsetti bülbülüsettsettarsettaresettarül uyubsettee
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın