rarefy ne demek?

  1. Yoğunluğunu azaltmak
  2. Seyrekleştirmek, seyrekleşmek
  3. Inceltmek
  4. Kalitesini yükseltmek
  5. Tasfiye etmek, arıtmak
  6. Seyreltmek, arıtmak, seyrelmek

rarefaction

  1. Basıncını azaltma (hava, gaz).
  2. Seyreltme, yoğunluğunu azaltma

rarefied

  1. Seyreltilmis
  2. Seyreltmek, arıtmak, seyrelmek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

rarefactionrarefiedrarerare and preciousrare earth elementsrare findrare metalrarrarararaararaavis
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın