rapaciousness ne demek?

  1. Açgözlülük, gözü doymama
  2. Hasislik, hırs
  3. Yırtıcılık

rapacious

  1. Doymak bilmez
  2. Gözü doymaz, hasis
  3. Yırtıcı
  4. Haris, açgözlü
  5. Zorba

rapacity

  1. Yırtıcılık, açgözlülük, gözü doymama, hasislik, hırs

Türetilmiş Kelimeler (bis)

rapaciousrapacity
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın