raddüs selam ne demek?

 1. Başkasının verdiği selamı alan. (Osmanlıca'da yazılışı: râdd-üs selâm)

radd

 1. Süt ile pişmiş hurma.
 2. (Redd. den) Geri döndüren, reddeden, geri bırakan. (Osmanlıca'da yazılışı: râdd)

radde

 1. Derece, kerte
 2. Derece. Rütbe. Sıra. Kerte. Mertebe.
 3. (en)Of Read, Rede.
 4. (en)Point.
 5. (en)Degree.
 6. (en)About.

selam

 1. Emniyet, huzur, selamet, esenlik, sağlık, sağlamlık.
 2. Selam: yüce Allah'ın isimlerinden, fani olmama, ze-valsizlik, her çeşit arıza ve hadiseden salim olmak. Her türlü tehlikeden koruyup selamete çıkaran.
 3. Esenleme
 4. Sonu iyi ve hayırlı çıkma
 5. Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine söz ve işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme, merhaba.
 6. Esenlik, kurtuluş; maddi ve manevi her türlü zarardan, kötülüklerden ve korkudan uzak kalma; dünyevi musibetlerden ve ahiret azabından kurtulma.
 7. İnsanların birbirleriyle karşılaştıklarında kullandıkları yakınlık dostluk, saygı ifade eden söz, yaptıkları işaret veya hareket.
 8. Barış, rahatlık.
 9. Ayıplardan, afetten salim oluş. Selamet, emniyet. Sulh. Asayiş. Bütün korktuklarından emin olma.
 10. (en)Greeting.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

raddradderaddelerinderaddleraddledradrad grouprad roentgen absorbed doserad suresirad u berkselamselam almakselam çakmaselam çakmakselam durmaselam durmakselam etmekselam niteliğindeselam olsunselam otuselaselachianselachiansselachiiselachophobia
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın