rabian ne demek?

  1. Dördüncü olarak.

dördüncü

  1. Dört sayısının sıra sıfatı, sırada üçüncüden sonra gelen.
  2. (en)Fourth.

rabia

  1. Mısır'da darbe direnişinin sembolü olan ve dört anlamına gelen işaret.
  2. Ünlü kadın mutasavvıf.
  3. Dördüncü.
  4. Saatteki salisenin altmışta biri.
  5. Tanzimat'tan sonra memurlukta bir rütbe.
  6. Bir kadın adı.

rabiai adeviye

  1. (Hi: 95 - 185) Basra'lı bir hatun. Bütün hayatını dine hizmet için vakfetmiş, zengin kimseler evlenmek teklifinde bulundukları halde; "Allah'ı anmaktan, dine hizmetten beni alıkor" fikri ile reddetmiş, fakirliği ve istiğnayı kabul edip dine hizmetten vaz geçmemiştir. Talebe okutmuş meşhur bir veliyedir. (R. Aleyha) (Osmanlıca'da yazılışı: rabia-i adeviye)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

rabiarabiai adeviyerabiaterabirabibrabrabahrabatrabat conferencerabb
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın