rabiai adeviye ne demek?

  1. (Hi: 95 - 185) Basra'lı bir hatun. Bütün hayatını dine hizmet için vakfetmiş, zengin kimseler evlenmek teklifinde bulundukları halde; "Allah'ı anmaktan, dine hizmetten beni alıkor" fikri ile reddetmiş, fakirliği ve istiğnayı kabul edip dine hizmetten vaz geçmemiştir. Talebe okutmuş meşhur bir veliyedir. (R. Aleyha) (Osmanlıca'da yazılışı: rabia-i adeviye)

rabia

  1. Mısır'da darbe direnişinin sembolü olan ve dört anlamına gelen işaret.
  2. Ünlü kadın mutasavvıf.
  3. Dördüncü.
  4. Saatteki salisenin altmışta biri.
  5. Tanzimat'tan sonra memurlukta bir rütbe.
  6. Bir kadın adı.

rabian

  1. Dördüncü olarak.

adeviye

  1. 1. iyilik, yardımseverlik. 2. ünlü hanım mutasav-vıfe.
  2. (ar.) ka. 1. iyilik, yar­dımseverlik. 2. ünlü hanım mutasav-vıfe.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

rabiarabianrabiaterabirabibrabrabahrabatrabat conferencerabbadeviyeadevanadeadebadeciduate placentaadedadeden
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın