puls polarografi ne demek?

  1. Doğrusal olarak artan uyarma potansiyeli üzerine periyodik bir şekilde bir pulsun uygulandığı, ölçülen akımdaki fark Δi, yüksekliği analit derişimi ile orantılı bir pik veren voltametrik bir yöntem.

puls

  1. Nabız
  2. (en)Pulse

puls oksimetre

  1. Nabız oksijenölçer

polarografi

  1. Cıva damla elektrotu kullanılarak çizilen akım-gerilim eğrilerinden seyreltik çözeltilerdeki özdeklerin nitelik, nicelik ve değerliklerini belirleme yöntemi.
  2. (en)Polarography.
  3. (al)Polarographie
  4. (fr)Polarographie

Türetilmiş Kelimeler (bis)

pulspuls oksimetrepulsarpulsasyonpulsatpulsatepulsate topulsatifpulsatilpulsatil salgılanmapulpul aktarımıpul baskısıpul biberpul bilimipolarografipolarografpolarogrampolarographpolarography
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın