public acknowledgement ne demek?

 1. Resmen tanıma
 2. Açık teşekkür
 3. Babalığın resmen tanınması

resmen

 1. Devlet adına, devletçe, resmî olarak.
 2. Kanuna, yönteme uygun olarak, yöntemince.
 3. Kesinlikle, açıkça, kesin olarak
 4. Devlet namına, resmi olarak, devlet tarafından.
 5. (en)Formally.
 6. (en)Downright.
 7. (en)Officially.
 8. (en)Openly.
 9. (en)Publicly.
 10. (en)In an official capacity.

public acknowledgement of thanks

 1. Açık teşekkür

public

 1. Umumi, genel
 2. Halka ait, umuma ait
 3. Herkese mahsus
 4. Açık, aleni
 5. Halk, kamu

acknowledgement

 1. Alındığını bildirme
 2. Teşekkür
 3. Borcun kabulü
 4. İtiraf
 5. İkrar
 6. Teyit
 7. Tasdikname
 8. Kabul, tanıma

Türetilmiş Kelimeler (bis)

public acknowledgement of thankspublicpublic access terminalpublic accountpublic accountantpublic accountingpublic actpublic addresspublic address systempublic administrationpubpub crawlpubaljipubarşpuberacknowledgementacknowledgement characteracknowledgement ofacknowledgement of debtacknowledgement signalacknowledgementsacknowledgeacknowledge a debtacknowledge characteracknowledge faultsacknowledge the presence of
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın