profligacy ne demek?

  1. Çapkınlık, hovardalık, sefahat

profligate

  1. Uçarı, haylaz
  2. Günahkâr
  3. Edepsiz
  4. Müsrif kimse, hovarda
  5. Hovarda, çapkın, müsrif, edepsiz tip

profligately

  1. Ahlaksızca
  2. Savurgan bir halde

Türetilmiş Kelimeler (bis)

profligateprofligatelyproflaksiproflojistikproflt and loss account
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın