production bonus ne demek?

 1. Üretim kar payı

üretim

 1. Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı
 2. İnsanların, toplumun varlığı ve gelişmesi için gerekli olan nesneleri sağlamak üzere, amaçlı etkinlikleriyle doğal çevrelerini değiştirmeleri, istihsal, tüketim karşıtı.
 3. Bu etkinlikler sonucu elde edilen nesneler.
 4. İnsanın topraktan, doğanın her türlü kaynak ve güçlerinden kendine yararlı ürünler elde etmesi, bunları işleyerek gereksinim duyduğu özdek ve nesneler durumuna koyması, çoğaltması işi.
 5. Mal ve hizmetleri bir dizi işlemden geçirerek biçim, zaman ve mekân boyutuyla faydalı hale getirmek veya faydalılıklarını artırmaya yönelik her türlü etkinlik.
 6. Çıkarma, elde etme, ürünün tüketiciye aktarılan kısmı, istihsal.
 7. (en)Production.
 8. (en)Manufacture.
 9. (en)Output.
 10. (en)Generation.

production allocation

 1. Üretim tahsisi

production area

 1. Istihsal yerleri

bonus

 1. Sürpriz
 2. (en)Dividend, perk, monetary gift.
 3. Bonus, teşvik primi, ikramiye, prim, kar payı
 4. Fazladan ödenen bir meblağ, prim, ödül

Türetilmiş Kelimeler (bis)

production allocationproduction areaproduction capacityproduction carproduction companyproductionproduction contractproduction contract curveproduction controlproduction costsproductproduct costproduct demodulatorproduct development cycleproduct differentiationbonusbonus activatedbonus earningsbonus holdbonus issuebonus planbonus scorebonus sharebonus stockbonumbon appetitbon appetitebon motbon otubon ton
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın