bonum ne demek?

  1. (Latince) "summum bonum" (highest good {yüce iyilik}) deyiminin bir bölümü

bonus

  1. Sürpriz
  2. (en)Dividend, perk, monetary gift.
  3. Bonus, teşvik primi, ikramiye, prim, kar payı
  4. Fazladan ödenen bir meblağ, prim, ödül

bonus activated

  1. Ödül etkin

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bonusbonus activatedbonus earningsbonus holdbonus issuebon appetitbon appetitebon motbon otubon ton
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın