prim oranları ne demek?

 1. Bk. kesenek oranları

kesenek oranları

 1. İşçi yararına sağlanacak çeşitli güvenceler karşılığı yasasına göre işveren ve işçiden alınacak kesenekler oranı.
 2. (en)Rates of premium.
 3. (fr)Taux de prime

prim

 1. İşveren tarafından iş yapanı isteklendirip verimini artırmak veya sonuca daha kolay ve çabuk ulaşmak amacıyla verilen para
 2. Sigorta kuruluşlarına bağlı olanların ödemek zorunda oldukları ücret.
 3. Pay senetlerinin asıl fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki artış.
 4. Bk. değer payı
 5. Bk. kazanmalık
 6. Bk. kazanmalık.
 7. (en)Premium.
 8. (en)Bonus.
 9. (en)Bounty.
 10. (en)Contango.

prim and proper

 1. Aşırı kuralcı, aşırı titiz (kuralcı)

oran

 1. Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet
 2. İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp.
 3. Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin.
 4. İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı.
 5. İki niceliğin bölümü.
 6. İki niceliğin bölümü.
 7. İncelenen nüfusta belli bir sürede görülen iki olaydan birinci olay sayısının ikinci olay sayısına bölünmesiyle elde edilen değer.
 8. Ölçü, nispet, derece.
 9. Tahmin.
 10. Ölçülü, hesaplı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

primprim and properprim belgeleriprim of foreign exchangeprim of importprim of qualityprim up ones mouthprim yapmakprimaprima balerinpriapismpriapitpriapitispriapizmPriapulidaoranlaoranlamaoranlama kazançoranlama ölçerioranlama tümdeğer
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın