prescribed by law ne demek?

 1. Kanunen

kanunen

 1. Yasa gereğince, yasal olarak.
 2. Kanuna göre. Kanunca. Kanuna uyarak. Kanun yolu ile.
 3. (en)De jure.
 4. (en)By law.
 5. (en)Legally.
 6. (en)According to law.
 7. (en)The law allows.
 8. (en)Foreclosure order absolute.
 9. (en)Under the law.
 10. (en)Prescribed by law.

prescribed sequence of manoeuvres

 1. Önceden belirli manevralar dizisi

prescribed

 1. Kurallarla saptanmış
 2. Saptanmış

by

 1. Yakın
 2. Bir kenara
 3. Asıl gayeden uzak ifade veya fikir
 4. Ilâve edilen veya ikinci derecede önemli olan şey.
 5. Edat yanında, yakınında, nezdinde
 6. Yakınından, yanından
 7. Ile, vasıtasıyla
 8. (-den),tarafından
 9. Kadar
 10. Göre

law

 1. İlke, dava
 2. Yasal çözüm
 3. Hukuk
 4. Adalet
 5. Yasa, kanun, kural
 6. Nizam, kaide, düstur
 7. Tabiat kanunu
 8. Usul, töre, adet

Türetilmiş Kelimeler (bis)

prescribed sequence of manoeuvresprescribedprescribeprescribingprescriptbyby (main) forceby a fraction of an inchby a hairby a hairbreadthby a hairs breadthby a lengthby a majorityby a mechanismby a nosebb 52b addressb amplifierb and b
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın