pozitif bilim ne demek?

 1. (en)Hard science.

hard

 1. Kuvvetli. şiddetli
 2. Ekşi, ekşimiş, sıkı
 3. Çok soğuk (mevsim/hava)
 4. Kalpsiz, şefkatsiz
 5. Katı, sert, pek
 6. Nasırlı, sağlam, dayanıklı
 7. Güç, müşkül, zor, çetin
 8. Ağır
 9. Şiddetli, kötü, acı
 10. Zalim, merhametsiz

pozitif bilimler

 1. Deney sonuçlarına dayanan bilim veya bilimler, müspet ilim veya ilimler.

pozitif başa tepki

 1. Olumlu başa tepki.
 2. (en)Pozitive feedback.

bilim

 1. Türlü duygusal yaşantıların mantıkça bir örnek düşünce dizgesine uydurulması için gösterilen çabalara verilen ad.
 2. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim
 3. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
 4. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.
 5. Evrenin bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.
 6. (en)Knowledge.
 7. (en)Learning.
 8. (en)Scholarship.
 9. (en)Lore.
 10. (en)Science.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

pozitif bilimlerpozitif başa tepkipozitif batmotrop etkipozitif boş filmpozitif boyamapozitifpozitif açındırmasıpozitif aerotaksispozitif anlamlı RNApozitif ayrımcılıkpozisyonpozisyon alpozisyon almapozisyon etkisipozisyon içi artroplastisibilimbilim adamıbilim dalıbilim dışıbilim dilibilim etiğibilim felsefesibilim insanıbilim iyeliğibilim kadınıbilibili bilibili brokerbiliarybiliary abscess
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın