possession in law ne demek?

 1. Hukuki zilyetlik

hukuki

 1. Hukuk ile ilgili, hukuksal, tüzel.
 2. Törel, ~ muâmele: törel işlem. ~ münâsebet: törel ilişki.
 3. (en)Judicial.
 4. (en)Legal.
 5. (en)Juridical.
 6. (en)Jural.
 7. (en)Juristic.

possession in bad faith

 1. Suiniyetli zilyetlik
 2. Kötü niyetli zilyetlik

possession in fact

 1. Fiili zilyetlik

in

 1. Yaban hayvanlarının kendilerine yuva edindikleri kovuk.
 2. Mağara.
 3. İnsan.
 4. Bkz. kovuk, mağara.
 5. Koyun pisliği
 6. (edat) içinde, -de, -da
 7. (en)Lair.
 8. (en)Cave.
 9. (en)Hole.
 10. (en)Burrow.

law

 1. İlke, dava
 2. Yasal çözüm
 3. Hukuk
 4. Adalet
 5. Yasa, kanun, kural
 6. Nizam, kaide, düstur
 7. Tabiat kanunu
 8. Usul, töre, adet

Türetilmiş Kelimeler (bis)

possession in bad faithpossession in factpossession in good faithpossession is nine points of the law.possessionpossessionspossessingpossesspossess ones soul in peacepossess oneselfpossess oneself ofpossess toinin a bad conditionin a bad fixin a bad lightin a bad moodin a bad temperin a bad wayin a big hurryin a big wayin a bodyii 0i accepti adore youi agree
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın