possess oneself ne demek?

  1. Kendini tutmak, kendine hakim olmak

possess oneself of

  1. Ele geçirmek, sahip olmak, zaptetmek

possess ones soul in peace

  1. Kafasını dinlemek (Yazılışı: possess one's soul in peace)
  2. Başını dinlemek

oneself

  1. Kendisi, bizzat, kendi kendine.
  2. Kendine, kendisi, kendi, kendi kendini, kendini

Türetilmiş Kelimeler (bis)

possess oneself ofpossess ones soul in peacepossess topossesspossessedpossessed by fearpossessed nounpossessingpossessionpossession in bad faithposseposspospospos bıyıkpos bıyıklıpos.oneselfoneself ile gitmekoneself ile kendini adamakonesones bestones better halfones better selfones chief aversiononeone a pieceone a.m.one act playone address
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın