plan numarası ne demek?

 1. Bk. çekim sayısı

çekim sayısı

 1. Çekimlerin, çevirim senaryosunda sıralanırken aldıkları sayı.
 2. (en)Number (of shot), shot number, slate number.
 3. (al)Szennennummer, Einstellungsnummer
 4. (fr)Numéro (du plan)

plan

 1. Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen
 2. Bir şehrin, bir yapının, bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim
 3. Çekim.
 4. Düşünce, niyet, maksat, tasavvur
 5. Yeryüzünün küçük bir parçasını, bütün ayrıntılarıyla gösteren, ölçeği 1:lO.OOO'den büyük haritalar, bkz. harita, ölçek.
 6. Düzlem
 7. Bk. çekim
 8. Fr. Yapı, makine, bina...gibi yapılacak şeylerin ayrı ayrı parçalarını kağıt üzerinde gösteren çizgilerin hepsi.
 9. (en)Plan.
 10. (en)Scheme.

plan kontr plan

 1. Bk. açı - karşı açı

numara

 1. Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam.
 2. Ölçü, derece.
 3. Benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı.
 4. Öğrenciye verilen not
 5. Bir telefonun açılmasını sağlayan sayılar.
 6. Okullarda öğrencileri birbirinden ayırt etmek için her birine verilen sayı.
 7. Eğlendirici oyunlardan her biri
 8. Hile, düzen, dalavere, yalan
 9. Bk. çekim sayısı
 10. (en)Number.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

planplan kontr planplan aheadplan assetsplan bölgesiplan carefullyplan çizen kimseplan ebadıplan kurmakplan managementplaplacabilityplacableplacardplacard tonumarası yapmaknumarasını vermeknumarasıznumaranumara çeviricisinumara çevirme darbesinumara çevirme yanlışınumara koyma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın