phosphate translocase ne demek?

 1. Fosfat translokaz

fosfat

 1. Yapay gübre ve bazı ilaçların yapımında kullanılan fosforik asidin tuzu veya esteri.
 2. Bir anyon içerisinde fosforun merkez atom alduğunu gösterir. PO4-3 radikali taşıyan orto fosforik asitin tuzu. M3PO4 (orto)fosfat, normal veya tersiyer fosfat. M2HPO4 hidrojen (orto)fosfat, mono asit, monohidrik, dibazik veya ikincil fosfat, MH2PO4 dihidrojen (orto) fosfat diasit, dihidrik, monobazik veya birincilfosfat, (M,M')PO4 çift fosfat, (M,M',M")PO4 üçlü fosfat. Diğer fosforik asit tuzları; M4P2O6 veya hipofosfat MPO3, metafosfat M4P2O7, pirofosfat.
 3. Fosforik asidin tuz, ester veya anyon formu. Özellikle ortofosfatı belirtmek için kullanılır.
 4. Fosforik asit (H3PO4) tuzlarının kökü.
 5. (en)Phosphate.
 6. (fr)Phosphate

phosphate

 1. Bkz. fosfat
 2. Fosfatlı gübre
 3. Fosforik asit tuzu
 4. Fosfatlı suni gübre
 5. Asit fosforikle yapılan şurup

phosphate of lime

 1. Kalsiyum fosfat

translocase

 1. Translokaz

Türetilmiş Kelimeler (bis)

phosphatephosphate of limephosphate rockphosphatedphosphatemiaphosphatesphosphatasephosphatase testphosphatasemiaphosphagenphospatasephospgoglyceridetranslocasetranslocatetranslocationtranslokasyontranslokaz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın