perdah tozu ne demek?

 1. (en)Rouge

rouge

 1. Allık
 2. Ruj
 3. Perdah tozu
 4. Allık sürmek
 5. Ruj sürmek, allık sürmek, dudaklarını boyamak

perdah taşı

 1. (en)Rubbingstone, rubber.

perdah törpüsü

 1. (en)Polishing file.

toz

 1. Töz.
 2. Çok küçük ve hafif parçacıklara bölünmüş toprak
 3. Çok küçük parçacıklara bölünmüş olan herhangi bir madde
 4. Bu durumda olan.
 5. Asalak öldürücü olarak kullanılan katı bitkisel yada madensel maddelerin öğütülmüşü. (Ya etkilerine ya da yapılarına göre adlandırılırlar: Böcektozu, kenetozu, solucantozu, pelintozu, eğreltitozu gibi.)
 6. Hayvansal, bitkisel ve madensel kökenli maddelerden elde edilen, organik ve inorganik yapılı, kuru ve birbiriyle bağlantısı olmayan ilaç biçimi, powder, pudra, pulvis.
 7. Genellikle tanelerin temizlenmeleri veya öğütülmeleri sırasında meydana gelen ince, pülverize durumdaki kuru parçacıklar.
 8. (en)Powder.
 9. (en)Farina.
 10. (en)Granulated.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

perdah taşıperdah törpüsüperdah çekiciperdah dolabıperdah kalemiperdah makinesiperdah rendesiperdahperdah vurulmamışperdahçıperdaperdperper annumper anumper bearerper capitatozu dumana katmaktozumatozumaktozuntozuntutozunu almatozunu almaktozunu gidertozutmatozutmaktoztoz ağacıtoz almatoz almaktoz anaforu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın