perdah törpüsü ne demek?

 1. (en)Polishing file.

polishing

 1. Cilalama, parlatma
 2. Cila, perdah

perdah

 1. Parlatma, parlaklık verme.
 2. Sakal tıraşından sonra kıl çıkış yönünün tersine yapılan ikinci tıraş.
 3. (Heykel, Mimarlık) Maden, mermer ya da ağaç bir yüzeyi pürüzsüz hale getirme eylemi.
 4. 1. cila, parlaklık, parlama. parlatma, parlaklık verme. 2. budanmış asmadan yeni süren çubuk.
 5. (en)Facing.
 6. (en)Finish.
 7. (en)Polishing.
 8. (en)Sheen.
 9. (en)Giving a sheen to.
 10. (en)Shaving one's beard again.

perdah çekici

 1. Bakır dövme çekici. (-Maraş)

törpü

 1. Ağaç, kurşun, kalay vb. yumuşak metallerin kabasını almaya yarayan, dişleri uzun ve aralıklı olan eğe.
 2. Bir şeyin yüzündeki pürüzleri gidermek, düzgünleştirmek için kullanılan kısa, ince, pürtüklü eğe.
 3. Ağaçtan çok sayıda küçük yonga kopararak iş gören ve genellikle eğmeçli parçaların biçimlendirilmesinde kullanılan el aracı.
 4. İri dişli eğe.
 5. Bk. törpü
 6. (en)File.
 7. (en)Rasp.
 8. (en)Nail file.
 9. (en)Rubber file.
 10. (en)Broach file.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

perdahperdah çekiciperdah dolabıperdah kalemiperdah makinesiperdah rendesiperdah taşıperdah tozuperdah vurulmamışperdahçıperdaperdperper annumper anumper bearerper capitatörpüsüztörpütörpü sesitörpülemetörpülemektörpülememek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın